برج های مسکونی و تجاری آتی ساز2 | Atisaz2

پشتیبانی وب سایت : web@atisaz2.com

1397-07-17

قابل توجه واحد های تجاری مجتمع

قابل توجه واحد های تجاری مجتمع آتی ساز 2 با سلام و احترام به استحضار می رساند با توجه به شرایط استقرار واحدهای تجاری در طبقه همکف برج های مسکونی و لزوم رعایت اقدامات ایمنی و زیست محیطی ، به منظور پیشگیری از حوادث احتمالی در واحدهای تجاری و حسب مصوبه هیأت مدیره مجتمع ، مقرر گردید تا با همکاری نماینده محترم واحدهای تجاری و کارشناس HSE نسبت به بازدید از واحدهای تجاری و تهیه گزارش ایمنی اقدام گردد ، لذا ضمن درخواست همکاری در این زمینه ، برنامه بازدید از واحدهای تجاری متعاقباً اطلاع رسانی خواهد گردید. مدیریت مجتمع آتی ساز 2 خلیل احمد خان بیگی